skip to Main Content

Slide

Proč studovat film?

• Film je zásadním médiem 20. a 21. století s ohromným kulturním a ekonomickým významem. Stal se kulturně-politickým fenoménem, který hýbe světem. Vždy budou třeba lidé, kteří rozumí audiovizuální kultuře. Dnes více než kdykoliv předtím.

• Filmový průmysl a z něj odvozená média budou stále potřebovat kvalifikované odborníky, kteří rozumí kinematografii, filmové estetice a dramaturgii, způsobům financování, distribuci a public relations.

• Stejně tak je třeba těch, kteří o filmovém umění i zábavě umí psát a učit či těch, kteří budou kvalifikovaně rozhodovat o podpoře filmové kultury na úrovni státních institucí a fondů.

• Pro mnohé z vás je film také velkým koníčkem. Tak proč to nestudovat?

Co u nás můžeš studovat?

Přihlásit se můžeš k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Filmová studia s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z oborů Televizní a rozhlasová studia, nebo Divadelní studia. V tom případě se staneš kmenovým studentem naší katedry.

Dobře míněná rada zní: pokud v rámci dvouoborového studia zkombinuješ dva z námi nabízených oborů (film a divadlo nebo TV + rozhlas), absolvuješ pouze jeden přijímací pohovor (spíše motivační rozhovor) a komise může zohlednit tvůj zvýšený zájem o jeden z oborů. Lze předpokládat, že pokud máš rád filmy, tak brzo doženeš mezery třeba v oboru televizních a rozhlasových studií.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Můžeš volně kombinovat vybraný obor a tím se lépe připravit na budoucí profesní dráhu. Pokud se zajímáš o příbuzné obory z oblasti kultury a médií, doporučujeme obor filmová studia zkombinovat s oborem televizní a rozhlasová studia nebo s oborem divadelní studia.

• Jako hosté na katedru přijíždí lidé z praxe: producenti filmových festivalů, lidé z filmových produkcí a distribučních firem, vydavatelství, aktivní umělci, režiséři, scenáristé atd.

• Budeš nejen studovat teorii a historii médií, ale také jezdit na stáže do televizí, filmových ateliérů a produkcí či na filmové festivaly.

• Již od prváku budeš moci přispívat do časopisů a festivalových katalogů. Dostaneš také možnost podílet se na pořádání největšího evropského festivalu vědeckých dokumentů AFO nebo Přehlídce animovaného filmu.

• Vyjedeš na studijní pobyt do Nizozemska, Německa či Itálie. Tam naše partnerské univerzity přijímají přes desítku studentů ročně.

• Vytváříme podmínky pro vlastní kreativní projekty. Zapoj se do pořádání filmového festivalu, vysílej svůj pořad ve studentském rádiu, uspořádej přednáškový cyklus! U nás nic není nemožné. Naše katedra je inkubátorem tvé kreativity.

• Olomouc je naprosto unikátním univerzitním městem, naše katedra sídlí v nádherné budově bývalého jezuitského Konviktu a tvář města výrazně spoluformují sami studenti.

Jak se k nám dostaneš?

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Ve filmovém průmyslu, ve veřejnoprávních či komerčních televizích, ale také v oblasti živé divadelní kultury nebo rozhlase.

• Jako dramaturg, tiskový mluvčí, redaktor, producent nebo distributor, nákupčí zahraničních pořadů, lokační manažer atd.

• V kinech nebo v atraktivním prostředí filmových festivalů (na naše absolventy narazíš v Karlových Varech, na Letní filmové škole, na Jihlavském festivalu dokumentu a jinde).

• Dostaneš možnost stát se kulturním novinářem píšícím o filmu či obecně kultuře.

• Uplatnění najdeš také ve státní správě. Ve fondech podporujících kulturu, kancelářích evropských institucí, krajů či měst. Na všech těchto úrovních probíhá podpora kulturních aktivit a ty o nich v budoucnu můžeš spolurozhodovat.

• Budeš moci spustit vlastní podnikání: nejen v oblasti kultury a umění, ale také v produkčních společnostech, v mediálních a reklamních agenturách, v médiích či nakladatelstvích.

• V neposlední řadě se můžeš profilovat ve vzdělávacích a výzkumných institucích zabývajících se teorií umění a výzkumem kulturního průmyslu.

Kam budeš moc vyjet studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdeš na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Luboš Ptáček
Učím filmovou teorii, analytické semináře (třeba na téma westernů, fantasy, historického filmu či klasického japonského filmu) nebo praktikum filmové kritiky. Se studenty naší katedry spolupracuji na festivale studentských filmů V.Ř.E.D., konzultuji s nimi jejich filmové pokusy a vedu společný výzkumu v rámci studentské vědecké soutěže.

Petr Bilík
Zabývám se historií československé kinematografie, ale i managementem kultury.
Na mých seminářích tak budete třeba připravovat návrhy veřejných projektů, z nichž některé skutečně budou realizovány. Jako prorektor budu doufám nejlepší z vás zapojovat do reálné práce pro univerzitu. A snad se někdy uvidíme na víkendovém analytickém semináři na Tesáku!

Milan Hain
Mým hlavním badatelským zájmem je Hollywood ve všech svých podobách. Zvláštní slabost mám pro tzv. filmy noir, což se pozná i podle toho, že spoluorganizuji festival filmu noir na hradě Křivoklát. Se mnou budou mít co dočinění ti z vás, kteří pojedou studovat do zahraničí, kde se pro vás snažím nacházet místa na prestižních univerzitách.

Veronika Klusáková
Budu vám přednášet dějiny filmu, v seminářích se budeme věnovat mým oblíbeným tématům z různých oblastí filmu a kulturálních studií – třeba obrazu dětství ve filmu nebo otázkám genderu, rasy a třídy v kinematografii. Starám také o to, abyste mohli během studia vyrážet na praktické stáže do českých i zahraničních institucí. Jako festivalová dramaturgyně a zakladatelka filmového klubu vám ráda poradím s tím, jak na pořádání kulturních akcí!

Anna Gáborová
Se mnou budete řešit instrumentální překážky ve vašem studiu, kterých, jak vy i já jistě doufáme, bude co nejméně. Budeme se ale potkávat i v Dokumentačním centru, kde budete pod mým dohledem pracovat na archivních výzkumech.

                                    …a mnozí další

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top